KSN-S1902023

 

ASD-Giemsa

ASD_02OK.jpg(41.9KB)ASD_01ok.jpg(294.5KB)ASD-Bok.jpg(211.6KB)
loupearea Aarea B
 
 

CD138

CD138-loupeOK.jpg(56.9KB)CD138-inNo2OK.jpg(217.1KB)CD138-innodules_OK.jpg(202.1KB)
loupearea Aarea B
 
 

kappa, lambda-ISH

kappa-ISH.jpg(222.7KB)lambda-ISH.jpg(223.9KB)

添付ファイル: filekappa-ISH_s.jpg 47件 [詳細] filekappa-ISH.jpg 100件 [詳細] filelambda-ISH_s.jpg 47件 [詳細] filelambda-ISH.jpg 102件 [詳細] fileCD138-innodules_OK_s.jpg 52件 [詳細] fileCD138-innodules_OK.jpg 85件 [詳細] fileCD138-inNo2OK_s.jpg 48件 [詳細] fileCD138-inNo2OK.jpg 94件 [詳細] fileCD138-loupeOK_s.jpg 44件 [詳細] fileCD138-loupeOK.jpg 96件 [詳細] fileASD-Bok_s.jpg 41件 [詳細] fileASD-Bok.jpg 100件 [詳細] fileASD_01ok_s.jpg 47件 [詳細] fileASD_01ok.jpg 90件 [詳細] fileASD_02OK_s.jpg 43件 [詳細] fileASD_02OK.jpg 93件 [詳細]

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2019-03-23 (土) 21:58:22 (477d)